Sağlık Turizm Yetki Belgesi

Cesur Akgün Turizm Danışmanlık Hizmetleri sağlık turizmi potansiyel paydaşlarına, sektöre atacakları ilk adım olan yetki belgesi alımı sürecinde Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda;

3.07.2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden Gerçek kişilere verilen her türlü sağlık hizmetlerinde Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olunması gerekliliği getirildi. Kısaca sağlık turizmine ilk adıma Sağlık Turizmi Yetki Belgesi diyebiliriz.

Kimler Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alabilir? A grubu Seyahat acente belgeli Tüzel Kişiler.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almasını zorunlu hale getirilmiş ve yetki belgesi olmayan sağlık kuruluşu ve aracı firmaların sağlık turizmi yapamayacağı kararlaştırılmıştır. Sağlık kuruluşları(hastane, muayenehane, poliklinik…) ve acenteler, sağlık turizmine devam edebilmeleri için Sağlık Bakanlığı’nın vereceği yetki belgesini almak zorundalar.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Sağlık Turizmi Teşvikleri kapsamındaki teşviklerden yararlanmak için de sağlık turizmi belgesi sahibi olmanız gerekir. Yetki Belgesi onay tarihinden itibaren yapılacak olan harcamalar için Sağlık Turizmi Destekleri kapsamında başvuru yapılabilir.