Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan sağlık turizmi teşviklerinin tamamının takibini yaparak ilgili teşviklerden eksiksiz olarak faydalanmanızı sağlıyoruz.

 • Birim Desteği 
 • Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği 
 • Ürün Yerleştirme Desteği 
 • Tescil ve Koruma Desteği 
 • Acenta Komisyon Desteği 
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği 
 • İstihdam Desteği 
 • Hasta Yol Desteği 
 • Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği
 • Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği 
 • Yurt içi Tanıtım ve Eğitim Desteği
 • Yurt içi Etkinlik Katılım Desteği
 • Yurt dışı Etkinlik Katılım Desteği

Teşviklerden Nasıl ve Ne Ölçüde Faydalanabilirsiniz ?

Sağlık turizmi teşvikleri sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve acenta/aracı kuruluşlar için ayrı miktar, oran ve koşullarda sunulmaktadır. Planlı bir yaklaşımla yıllık toplam 20.000.000 TL’den fazla teşvik almanız mümkündür. 

Bütün teşvik uygulamalarından %60 oranında faydalanılmaktadır. Örneğin, 1.000.000 TL miktarında yapılacak bir reklam harcaması için 600.000 TL teşvik alınmaktadır. Diğer teşvik uygulamalarından farklı olarak Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği’nden %70 oranında destek sağlanmaktadır.

Birim Desteği Nedir ?

Yurt dışında açılan ön tanı merkezi, tanıtım merkezi ve irtibat ofisleri kiralarının desteklendiği teşvik paketidir.

Birim Desteği-Destek Koşulları

Birim desteği 25 farklı birim için faydalanılabilen bir destek türüdür.

 • Destek Oranı:                                                                      %60
 • Destek Süresi:                                                                      5 Yıl 
 • Destek Üst Sınırı (Birim başına)

Muayenehane ve Poliklinikler için (Yıllık):                     1.202.000 TL

Diğer yararlanıcılar için (Yıllık):                                      2.885.000 TL 

Birim Desteği-Ekstra Hizmetlerimiz

 • Kuruluş işlemlerine destek olunması,
 • İlgili ülkede kullanılacak tanıtım materyallerinin oluşturulması,
 • Kurulacak merkezle ilgili olarak kapsamlı fizibilite raporunun çıkarılması,

Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt dışına yönelik yapılan aşağıdaki reklam tanıtım desteklerine Bakanlık tarafından sağlanan teşvikleri kapsamaktadır.

Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği 

 • Basılı tanıtım,
 • Web sitesi tasarımı,
 • TV ve radyo reklamları,
 • Sosyal medya reklamları,
 • İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtımlar,
 • Özel tanıtım giderleri (Sponsorluk, vb.)

Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği-Destek Koşulları 

 • Destek Oranı :                                                                      %60
 • Destek Süresi :                                                                      5 Yıl
 • Muayenehane ve Poliklinikler (Yıllık):                            2.400.000 TL
 • Diğer Sağlık Kuruluşları ve Hastaneler (Yıllık):             12.023.000 TL

Reklam/Tanıtım ve Pazalarma konusunda verdiğimiz hizmetler hakkında bilgi almak için pazarlama danışmanlığı hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

Reklam pazarlama danışmanlığı için Tıklayınız.

Ürün Yerleştirme Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan/yapılacak olan sinema filmi, belgesel, dizi-film, animasyon filmi ve dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderlerinin desteklendiği teşvik paketidir.

Ürün Yerleştirme Desteği-Destek Koşulları

 • Destek Oranı :                                                         %60
 • Destek Süresi :                                                          5 Yıl
 • Destek Üst Sınırı:                                                    2.404.000 TL

Ürün Yerleştirme Desteği-Ekstra Hizmetlerimiz

Söz konusu teşvik alanıyla ilgili verdiğimiz hizmetler;

 • İlgili kriterleri sağlayan film yapım şirketleri ve mobil oyun geliştiren girişim platformları ve girişimcilerle iletişim ve koordinasyon sağlanması,
 • Markanıza yönelik olarak yapılacak ürün yerleştirme faaliyetleriyle ilgili alternatif içeriklerin oluşturulması,
 • İlgili teşvik harcamalarına yönelik işlemlerin takip edilmesi gibi koordinasyon ve uygulama hizmetlerini içermektedir.

Tescil ve Koruma Desteği 

Yurt dışında firmaya ait marka adınızın korunması için yapılan “Marka Tescili” başvuru ücretlerine verilen desteği ifade eden teşvik paketidir.

Tescil ve Koruma Desteği-Destek Koşulları

 • Destek Oranı             : %60
 • Destek Süresi:                                                                      5 Yıl 
 • Destek Üst Sınırı (Yıllık):                                                   1.202.000 TL

Tescil ve Koruma Desteği-Ekstra Hizmetlerimiz 

Tescil ve koruma destekleriyle ilgili olarak verdiğimiz hizmetler;

 • Alternatif marka isimlerinin araştırılması,
 • Marka isminin ulusal-uluslararası alanda tescillenmesi ve korunmasına yönelik destek sağlanması, gerekli inceleme ve takiplerin yapılması, hukuki destek verilmesi*,
 • Söz konusu tescil ve koruma harcamalarının kapsamlı bir şekilde hesaplanması ve teşvik işlemlerinin takip edilmesi gibi hizmetleri kapsamaktadır.

*Hukuk danışmanlığı konusunda ilgili alanda uzmanlaşmış hukuk bürosu veya avukatlar tavsiye edebiliyoruz. Ancak doğrudan hukuk danışmanlığı vermemiz yasal olmadığı için sadece genel bilgi aktarımı yapabiliyoruz.

Acenta Komisyon Desteği

Ülkemize hasta (Sağlık turisti) getirilmesi amacıyla acentelerle yapılan işbirlikleri sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlerin desteklenmesine yönelik olarak sunulan teşvik desteğidir.

Acenta Komisyon Desteği-Destek Koşulları

 • Süresi:                                                                                  5 Yıl
 • Destek Oranı:                                                                      %60
 • Muayenehane/Klinik (Yıllık):                                            480.000 TL
 • Diğer Sağlık Kuruluşları/Hastaneler (Yıllık):                 2.404.000 TL

Acenta Komisyon Desteği-Ekstra Hizmetlerimiz

Acente komisyon desteği paketiyle ilgili olarak verdiğimiz hizmetler;

 • Yurt içi ve yurt dışı acentelerle iş birliği sağlanması,
 • Partner kuruluşlara yapılacak olan harcama faaliyetlerinin teşvik alımına uygun olacak şekilde yapılması ve paydaşlar arasında koordinasyon sağlanmasıdır.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği 

Sağlık turizmi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi, marka imajının oluşturulması ve uluslararası standartların sağlanmasına yönelik akreditasyon belgelerinin alınmasını destekleyen teşvik paketidir. 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği-Destek Koşulları

 • Destek Oranı:                                                                      %60
 • Destek Miktarı (Her bir belge için):                                 1.202.000 TL  

Pazara Giriş Belgeleri Desteği-Ekstra Hizmetlerimiz 

Söz konusu teşvik başlığıyla ilgili olarak verdiğimiz hizmetler;

 • Firmanıza uygun olan ulusal ve uluslararası akreditasyonların belirlenmesi,
 • Söz konusu akreditasyon kuruluşlarına yapılacak başvuruların planlanması ve yönetilmesi,
 • Varsa eksik kriterlerin sağlanması ve süreçlerin takip edilmesi,

Pazara Giriş Belgeleri Desteği-Desteklenen Belgeler

 • Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)
 • The American Accreditation Commision International (AACI)
 • JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu
 • Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi
 • TÜV Rheinland “Uluslararası Spa Standardı” 
 • SRC Center of Excellence Belgesi
 • Global Healthcare Accreditation
 • GCR Uluslararası Akreditasyonu
 • QHA Trent Akreditasyonu
 • Well Hotel Certification
 • Accreditation Canada
 • Person Centered Care 
 • TEMOS Sertifikaları
 • Great Place to Work
 • ISO/IEC 27000 
 • ISO/IEC 14000 
 • OHSAS 18000
 • JACIE Belgesi
 • ISO 10002
 • Europespa

İstihdam Desteği

İstihdam edilecek olan sağlık turizmi personellerinin maaş ödemelerini destekleyen teşvik uygulamasıdır. Söz konusu teşvikler;

 • Rehber,
 • Tercüman,
 • Pazarlama uzmanı,
 • Sosyal medya uzmanı,
 • Çağrı merkezi personeli,
 • Bakım alanında faaliyet gösterilen bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanı istihdamı için geçerlidir.

İstihdam Desteği-Destek Koşulları 

 • Destek Süresi :                                                                      5 Yıl
 • Destek Oranı:                                                                      %60
 • Destek Miktarı (Her bir personel için):                            21.600 TL
 • Muayenehane ve Poliklinikler için (Yıllık):                     1.202.000 TL
 • Diğer Sağlık Kuruluşları-Hastaneler için (Yıllık):          2.400.000 TL

İstihdam Desteği-Ekstra Hizmetlerimiz

 • Uygun personellerin bulunması ve seçilmesi noktasında destek sağlanması,
 • Personellerinize yönelik kapsamlı sağlık turizmi eğitimi verilmesi,
 • Personellerin daha verimli çalışabilmesi için iş bölümlendirmesi, rotasyon vb. planlamaların yapılması,

Hasta Yol Desteği

Türkiye’ye gelerek tedavi olan hastaların (Sağlık turistleri) yol masraflarına uygulanan teşvik başlığını ifade etmektedir.

Hasta Yol Desteği-Destek Koşulları

 • Destek Oranı:                                                                      %60
 • Destek Süresi:                                                                      5 Yıl
 • Destek Miktarı (Her bir hasta için):                                 24.000 TL 
 • Muayenehane ve Poliklinikler (Yıllık):                            1.202.000 TL
 • Diğer Sağlık Kuruluşları-Hastaneler (Yıllık):                 12.023.000 TL

Hasta Yol Desteği-Ekstra Hizmetlerimiz

 • Tedavi paketlerinin uygun teşvike göre planlanması,
 • Aracı kuruluşlarla sağlık tesisleri arasında koordinasyon sağlanması,

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Sağlık turizmi yetki belgesine sahip paydaşların ülkemizde ağırladıkları hastalara yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteğini ifade etmektedir. 

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği-Destek Koşulları

 • Destek Oranı:                                                                      %70
 • Destek Üst Sınırı:                                                                4.809.000 TL

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği-Ekstra Hizmetlerimiz

 • Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası yapan firmalarla koordinasyon sağlanması,
 • Tedavi türüne uygun sigorta paketlerinin bulunması ve tavsiye edilmesi,

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren aracı kuruluş ve sağlık tesislerinin personel yetiştirme, uzmanlaştırma veya güçlendirme amacıyla başvurdukları eğitim faaliyetlerini işaret eden teşvik uygulamasıdır. Söz konusu teşvik yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteklerini kapsamaktadır.

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği-Destek Koşulları

 • Destek Süresi:                                                                      5 yıl
 • Destek Oranı:                                                                      %60
 • Muayenehane ve Poliklinikler (Yıllık):                            480.000 TL
 • Diğer Sağlık Kuruluşları ve Hastaneler (Yıllık):             1.923.000 TL

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği-Ekstra Hizmetlerimiz

 • Medikal turizm, termal turizm ve yaşlı bakım hizmeti eğitimlerinin verilmesi,
 • Hedef pazarınıza yönelik yabancı dil eğitimi için uygun merkezlerin bulunması,
 • İlgilendiğiniz branşlara özel medikal yabancı dil programlarının düzenlenmesi,

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer ve festival gibi etkinliklerin desteklendiği teşvik paketidir. 

Desteklenen giderler;

 • Fiziki olarak düzenlenen etkinlikler için nakliye, kayıt ücretleri, stant harcamaları ile yararlanıcıların en fazla 2 temsilcisinin ulaşım giderleri (Ekonomi sınıfı),
 • Sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için ise katılım ve kayıt giderleri desteklenir.
 • Stant harcamalarıyla ilgili olarak stant alanı, standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu, ışıklandırma, internet, elektrik, temizlik, halı, masa, sandalye gibi stant ile ilgili hizmetler karşılanır,
 • Güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetlerine ilişkin giderler ise karşılanmaz.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği-Destek Koşulları

 • Destek Oranı:                                                          %60
 • Destek Üst Sınırı (Etkinlik başı):                          601.000 TL
 • Destek Üst Sınırı (Prestijli etkinlik başı):             1.202.000 TL

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteğinde Ekstra Hizmetlerimiz

 • Firmanıza katkı sunacak etkinliklerin belirlenmesi,
 • Etkinliklerle ilgili kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Etkinlikle ilgili hazırlık işlemlerinin yapılması,
 • Etkinlikte firmanızı temsil edecek insan kaynağının tedarik edilmesi,

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Yurt içinde düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer ve festival gibi etkinliklerin desteklendiği teşvik paketidir. 

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

 • Destek Oranı:                                                         %60
 • Destek Üst Sınırı (Etkinlik başı):                          601.000 TL

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği Ekstra Hizmetlerimiz

 • Firmanıza katkı sunacak etkinliklerin belirlenmesi,
 • Etkinliklerle ilgili kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Etkinlikle ilgili hazırlık işlemlerinin yapılması,
 • Etkinlikte firmanızı temsil edecek insan kaynağının tedarik edilmesi,

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum ve kuruluşların katıldığı yurt içi etkinlik giderlerini kapsayan teşvik paketidir. 

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği-Destek Koşulları

 • Destek Oranı:                                                          %60
 • Destek Adedi:                                                          Yılda en fazla 5’er adet
 • Destek Üst Sınırı (Her bir etkinlik için):              1.202.000 TL

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği-Ekstra Hizmetlerimiz

 • Firmanıza katkı sunabilecek katılımcılarla iletişime geçilmesi,
 • İlgili katılımcılarla firmanız arasında işbirliği sağlanması,