Yeni Yasa Bilgilendirmesi

Sevgili Meslektaşlarımız. 1618 sayılı TÜRSAB kanununda yapılan değişiklik torba yasa ile mecliste kabul edilmiştir. 

Yasanın bizi ilgilendiren maddeleri, MADDE 26 – 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilir. İşletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilir. Devir edilen acentanın unvanı veya iltibasa yol açacak bir unvan on yıl içerisinde başka bir seyahat acentasına kullandırılmaz ve devir eden tüzel kişiliğe üç yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmez.” MADDE 27 – 1618 sayılı Kanunun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Birliğin gerekçeli talebi ve Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ilgili yıl için yıllık aidatın tahsili ertelenebilir, oranı azaltılabilir veya muafiyet sağlanabilir.”

Tursab Belgesi almak İçin Yapılacak Masraflar Açıklamalı Bir Şekilde Aşığıda Belirtilmiştir

01.01.2023 Tarihi itibariye Kültür ve Turizm Bakanlığı ünvan ve Belge ücreti 25.000,00TRY. Bakanlık Teminat:7.000,00TRY 01.01.2023 Tarihi itibariye Tursab üyelik harcı 226.856,51TRY. 01.01.2023 Tarihi itibariye kuruluş Aidatı: 11.342,83 TRY.Toplam olarak yapılacak masraf :270.199,34 TRY’ dir.

Yorum yapılmamış

You can be the first one to leave a comment.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir